Verplicht keuren en onderhouden

Laadkleppen worden vaak intensief gebruikt en zijn daardoor onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot vertraging of erger; de vereiste veiligheid kan in gevaar komen. Regelmatig controleren en onderhouden van de laadklep is volgens de Arbo-wet verplicht. Werkgevers zijn tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Minimaal één keer per jaar dient uw laadklep te worden gekeurd. Dat kan aan de hand van het LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) Keurmerk. Want dankzij dit keurmerk is de veiligheid van uw laadklep beter gewaarborgd.

Deskundige keuringen

Voor deskundige keuring, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij bedrijven die zijn aangesloten bij het LPK Keurmerk. Wanneer een laadklep het LPK Keurmerk draagt, betekent dit het volgende:

 • de laadklep wordt jaarlijks gekeurd
 • de keuring wordt uitgevoerd door een speciaal
 • opgeleide keurmeester
 • de laadklep voldoet aan alle eisen die zijn
 • opgenomen in de LPK checklist.

Regelmatige steekproeven door een onafhankelijke instantie garanderen de kwaliteit van het LPK Keurmerk.

Keuringbewijs: goed bewaren!

Als een laadklep de keuring heeft doorstaan, krijgt u de volgende keuringsbewijzen:

 • een sticker met een individueel keuringsnummer voor op de laadklep
 • een checklist met alle keuringspunten
 • registratie van de keuring in het onderhoudsboekvan de laadklep.

Bij eventuele controle moet u de keuringsbewijzen kunnen tonen. Bovendien zijn de keuringsbewijzen belangrijke
documenten voor uw verzekeringsmaatschappij. Bewaar de keuringsbewijzen daarom zorgvuldig!

Maak er een goede gewoonte van!

Maak er een goede gewoonte van

 • een checklist met alle keuringspunten
 • registratie van de keuring in het onderhoudsboek
  van de laadklep.
 • Bij eventuele controle moet u de keuringsbewijzen kunnen tonen. Bovendien zijn de keuringsbewijzen belangrijke documenten voor uw verzekeringsmaatschappij.

Bewaar de keuringsbewijzen daarom zorgvuldig! Wij adviseren u de onderhoudsbeurt van uw laadklep te combineren met de LPK keuring. Voor alle zekerheid, voor alle veiligheid. Maak snel een afspraak.

© Copyright 2010 - FOCWA - Alle rechten voorbehouden 


HOME  CARROSSERIE  STRALERIJ  SPUITERIJ  BOTEN  OLD-TIMERS  SPECIALS  HISTORIE  VACATURE  CONTACT  LINK-PAGINA